• joanperezreformas@gmail.com
  • 630565830 / 672081710

Aviso Legal

Aviso Legal:

El titular de este sitio web es Joan Perez Toledano, con D.N.I. 40507828-K, con domicilio fiscal en la C/ LLuis Barceló i Bou Nº 10, Esca 3 Pta Baixa A, código postal 17230 de Palamós, GIRONA.

El acceso al sitio web es gratuito.

El sitio web ha sido creado por PC TEKNIC S. C. utilizando WordPress y el theme Enigma de Weblizar.

El usuario se compromete a no realizar ninguna acción que pueda dañar el funcionamiento del sitio web.

Joan Perez Toledano no facilitará datos de sus clientes a terceras personas ni enviará emails comerciales a los mismos.

Únicamente utilizará su email o datos facilitados para contactar con usted por temas referentes a la consulta realizada.

LOPD

Es posa en coneixement del Sr./ Sra. usuari / usuària i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal, que les dades personals aportades seran incloses en el fitxer informàtic de clients i usuaris del qual n’és propietari l’empresa Joan Pérez Toledano, que té per finalitat deixar constància de les persones que requereixen d’informació sobre els nostres serveis i activitats com a empresa. L’informem que les seves dades no seran cedides a cap altra entitat i que podrà exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades, adreçant-se a joanperezreformas@gmail.com


Ofrecemos un servicio a la carta para cumplir con las expectativas de nuestros clientes encontrando siempre, soluciones óptimas.

Translate »